19.11.2020 je održana Videokonferencija  NALOR 2020 na temu Metastatski rak dojke. Predavači Prof dr Lazar Popović, medikalni onkolog   i Prof dr Tamara Klikovac, psihoonkolog održali su vrlo lepa i korisna predavanja za učesnike konferencije lečene žene od raka dojke. Nakon predavanja u diskusiju se uključilo blizu 40 učesnika, žena lečenih od raka dojke iz Beograda, Novog Sada, Dimitrovgrada, Leskovca, Apatina, Odžaka, Kule, Sivca, Celja.  Pitanja su se se odnosila na dostupnost savremene terapije raka dojke i potrebnu stručnu psihološku podršku  svim pacijentima lečenim od raka. Moderator sastanka, Prim dr Đerđi Šarić je napomenula da je edukacija pacijenata osnovni cilj udruženja pacijenata, i da je ova videokonferencija pored toga što je omogućila bolji život sa bolesti pomogla i u digitalnom opismenjavanju članova udruženja, što je bio veliki izazov za većinu učesnika. Sledi nastavak konferencije 20.11.2020. na temu Integrativna medicina i rak, a 21.11.2020 će se održati redovna skupština Nacionalne asocijacije lečenih od raka. 

Sa malignom bolesti, nakon aktivnog lečenja može se živeti dugo i treba nastojati da kvalitet života bude kao i pre i bolji nego nego pre bolesti. O time govor Mara Dobrić  članica Društva za borbu protiv raka u Somboru

Koliko je važno da pomognemo jedni drugima i delujemo zajedno. Priča nam Vera Blanuša iz Društva protiv raka Sombor.

Integrativna medicina je zvanična medicinska praksa u okviru koje se selektivno uključuju elementi tradicionalne i alternativne medicine. Važećim Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine iz 2007. godine je u Srbiji u tradicionalnu medicinu uvrštena i KVANTNA medicina, a zajedno sa ostalim vidovima tradicionalne medicine je već bila izjednačena sa školskom medicinom Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 2005. godine. Možemo slobodno reći da je Nikola Tesla (1856-1943) naučnik novog doba, koji je shvatio energetske osobine svega što postoji (“u vasioni sve vibrira, sve treperi…”) prvi primenio elektromagnetne talase visoke frekvencije za poboljšanje zdravlja i otvorio novo polje umeća lečenja kojeće se tokom 70-tih godina XX veka nazvati KVANTNA medicina.

Po Nikoli Tesli u životu je važno sledeće:

  1. SVEST : Od trenutka spoznaje samoga sebe mora se imati svest o tome zašto postojimo i  šta je naš zadatak u životu. Tesla to objašnjava svojom vizijom usvojoj dvanaestoj godini da će jednoga dana doći do Nijagarinih vodopada i pretvoriti njihovu snagu u korisnu energiju. Takođe je, mada ne potpuno jasno, bio svestan da će ostvariti niz otkrića.
  2. ISTRAJNOST: Sve što započenemo treba težiti da završimo. Sve što preduzmemo, moramo i ostvariti.  Uporno i istrajno.
  3. ENERGIJA: Veoma je važno usmeriti svu svoju   vitalnu i duhovnu enegiju na  delo, što često podrazumeva mnoga odricanja. Tesla gubljenjem nekih životnih potreba koje ima svaki čovek nije ništa izgubio,već samo dobio. U svom stvararalaštvu  se radovao svakom svom danu i noći.  Nikola Tesla je bio srećan čovek. Prilagodio je svoj telesni sklop aktivnostima kojima je hteo da se bavi-posvećenom radu na svojim izumuma.
  4. PAMĆENJE: Sve što smo jednom videli, čuli, pročitali i saznali prati nas u vidu svetlosnih čestica. Tesli su te čestice bile poslušne i verne. Svoje izume je godinama nosio “u glavi” i tek potom ih ostvarivao. Na većini  izuma je vršio ispravke vizualizacijom, pa ih onda tako  završene, materijalozovao. To uvećanje vida i sluha imao je još kao dete. Kasnije je to svesno razvijao.
  5. BOLEST: je često posledica nedostatka ili iscrpljenosti životnih sila, ali često je i onečišćenje duha i tela. Neophodno je da čovek boluje s vreme na vreme da bi se i očistio. Izvor većine bolesti je u duhu. Zato duh imože da izleči većinu bolesti.
  6. ZNANJE: Veoma je važno znati kako da psihičke i vitalne energije pretvorimo u ono što želimo, i isto tako je važno imati vlast nad svim svojim osećanjima.
  7. POLNA ENERGIJA je, poslije svetlosti najrasprostranjenija u svemiru i veoma je snažna.
  8. ZABORAV: Čovek ne sme da zaboravi ko je i  zašto je na Zemlji.
  9. IGRA: U životu je  najvažnija  igra. Važno je svaki dogadjaj shvatiti kao igru, i uživati u njemu. Tada neuspeh ne izaziva veliki bes, a ostvarenje nadahnjuje. Tesla se igrao čitavog svog života i uživao je u tome. Nevolja je  što su ljudi suviše ozbiljni. Da to nisu, bili bi sretniji i znatno bi duže živeli.

Tekst: Biljana Benić, Društvo za borbu protiv raka Sombor

Vera Blanuša (60) socijalni radnik, želi da Vam pomogne savetima iz svog iskustva sa malignom bolesti.

Prihvatiti sebe u bolesti

Ako smo spremni da usvojimo svoje osobine koje ne možemo promeniti, a da promenimo ono što možemo, prihvatamo SEBE onakvim kakvi jesmo. Ovo je još izraženije kada se pojavi bolest. Izbor se tada sužava na odluku “bolest ili zdravlje, život ili smrt, normalan život ili mučenje sebe i okoline”.

Potrebno je sve snage (psihofizičke, materijalne, socijalne) usmeriti ka očuvanju preostalog zdravlja, a ne rasipati energiju na kolebanje, očaj, gubitak volje.

Moramo upoznati bolest da bi se mogli boriti protiv nje i razumeti je, da bi sa njom živeli. Moramo znati načine kako ćemo se lečiti i kako umanjiti komplikacije koje donosi bolest i lečenje.

Ukoliko nam se čini da je saznanje o bolesti preveliki teret potrebno je obratiti se psihologu,pa i psihijatru, da nam olakša. Ne zatvajmo se, ne skrivajmo se od drugih ljudi,prihvatimo realnost.

Strah od toga kako će nas prihvatiti u ulozi bolesnika, bez bolesnog dela tela, kose, hrabro treba prebroditi jer ako nas neko ceni i voli, voleće nas i dalje zbog naše ličnosti i dobrih osobina, i boriće se zajedno sa nama.

Preispitivanje razloga zašto se baš meni dogodila ova bolest, možemo da shvatimo kao opomenu i usmerimo u pozitivne promene koje će život učiniti drugačijim i boljim. Posvetimo više vremena sebi i svojim interesovanjima, stvarajmo, i radujemo se malim stvarima. Negujmo sebe, oslobodimo svoju lepotu , budimo dobri prema sebi i drugima. Osmehujmo se, obradujmo se životu jer nam je dao novu šansu.

Oktobar mesec borbe protiv raka dojke obeležen je u Centru Zdravka u Somboru sa Avon damama iz našeg okruga. Čitali smo životne priče, razgovarali o radosti življenja, smejali se i pevali. ŽIVOT JE VREDAN!

 

{vembed Y=SCAWy5nEH8A}

Strana 8 od 40

Kontakt Info

Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor
Prostorije udruženja:
CENTAR ZDRAVKA,
Staparski put C 11,
Radno vreme: 17-19 sati
Telefon
+381 (0)63 518 257
+381 (0)65 251 82 58

Poslovni podaci

PIB:
102094435

Matični broj:
08091099

Račun:
325-9500600018784-55  Vojvođanska banka

Ko smo...

Predsednica:
prim dr Đerđi Sarić
Zamenica:
Slavica Periškić, profesor
Sekretarka:
Vesela Savin dipl. ecc.
Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša 
Nadzorni odbor:
Milica Marinković, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić