Jubilarna 2019 godina u brojkama

U 2019 godini Centar Zdravka(staparski put C11) je radio 44 nedelje, a usluge Centra je koristilo više od 1500 korisnika iz svih sredina Zapadno Bačkog okruga. Najbolje je bio posećen „Sastanak sredom“ od 17-19 sati. Više od 900 učesnika,članova Društva za borbu protiv raka su se tokom godine samoinicijativno okupljali, družili se, razgovarali, razmenjivali iskustva , recepte, dogovarali i organizovali aktivnosti.Psihološko i medicinsko savetovalište je radilo po pozivu korisnikana na  tel 440044, kada su se dogovarali individulani sastanci. Kroz Art sekciju smo povećavali aktivizam članova udruženja i učešće u kulturnom životu zajednice.

Društvo za borbu protiv raka u Somboru je zajedno sa apatinskom sekcijom udruženja tokom godine organizovalo je 6 predavanja sa temama vezanim za psihološku podršku. Obeležili smo 19 datuma iz kalendara SZO raznim manifestacijama nekada kao organizatori, nekad kao partneri. Organizovali smo 7 večeri sa  književnom i duhovnom tematikom Iskoračili smo iz naše sredine i podelili  stečena iskustva u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Subotici, Užicu. Bili smo domaćini „Prvog letnjeg kampa za lečene od raka“ u Bačkom Monoštoru u kome je bilo 72 učesnika iz cele Srbije, koji su edukovani o važnosti fizičke rekeracije. Organizovali smo petodnevnu ekskurziju u Soko Banju za 40 članova udruženja, a desetak članova udruženja zajedno je letovalo u Grčkoj. Na oktobarskim ružičastim manifestacijama smo skrenuli pažnju  na prevenciju raka dojke kroz trku za dame i muzički koncert na trgu. Svečanom akademijom smo obeležili 50 godina postojanja udruženja u Narodnom Pozorištu u Somboru.  Edukacije o kvalitetu života sa bolesti su stalne u našem udruženju a najznačajnija tribina je održana početkom decembra o dostupnosti inovativnih lekova u lečenju raka dojke na kojoj je bilo oko 100 članica udruženja.

Ove godine smo organizovaliukupno 210 aktivnosti u kojima je učestvovalo blizu 7000 učesnika. Preko medija i društvenih mreža mnogo je više korisnika pratilo naše aktivnosti. Sve je zabeleženo na sajtu www.sombor-cancer.org.rs, kao i na društvenim mrežama. Zavaljujemo građanima, i lokalnim samoupravama  Sombora i Apatina na podršci udruženju, a time i osobama lečenim od raka, kao i prevenciji ove česte bolesti. Svima želimo mirne u radosne Božićne praznike, bolju i srećniju  2020.godinu.

Share this article

Kontakt Info

Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor
Prostorije udruženja:
CENTAR ZDRAVKA,
Staparski put C 11,
Radno vreme: 17-19 sati
Telefon
+381 (0)63 518 257
+381 (0)65 251 82 58

Poslovni podaci

PIB:
102094435

Matični broj:
08091099

Račun:
325-9500600018784-55  Vojvođanska banka

Ko smo...

Predsednica:
prim dr Đerđi Sarić
Zamenica:
Slavica Periškić, profesor
Sekretarka:
Vesela Savin dipl. ecc.
Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša 
Nadzorni odbor:
Milica Marinković, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić