Održan treći seminar „U fokusu“

U biblioteci Hirurškog bloka Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru je u organiciji Društva za borbu protiv raka 28.maja 2019. održan treći seminara „U fokusu“. Ove jubilarne godine, kada obeležavamo 50 godina postojanja udruženja, tema je bila „Limfedem i lipedem„. Predavači su bili Prim dr Željko Kanjih, Prof dr Gordana Devečerski, Prof dr Svetlana Popović Petrović i dr psihologije Ivana Novaković, dr Radenko Stanić. Moderator je bila prim dr Đerđi Šarić.

Kroz teme je obradjena etiologija, klinička slika, terapeutski modaliteti, komplikacije i prevencija limfedema i lipedema. Lečenjem maligne bolesti često se ne misli na lečenje komplikacija koje nastaju, a koje jako remete redovne životne aktivnosti i kvalitet života lečene osobe.

Na predavanju su lekari motivisani da obrate veću pažnju na ove komplikacije, i da na vreme preduzmu lečenje komplikacija. Predloženo je da i fizijatar bude obavezan deo tima sekundarne ustanove pri lečenju onkološkog pacijenta, odnosno da se svaki pacijent, odmah posle operacije obavezno javi fizijatru tokom onkološkog lečenja da bi bolje razumeo prevenciju limfedema i stekao veštinu dobrog izvodjenja fizikalnih vežbi, pravilno koristio zavoje i elastične rukave i čarape. Lekarima je predstavljen letak sa savetima za pacijenta i osnovnim informacjama o lečenju limfedema koji će se od sada dati svakom pacijentu koji ima ili kojem preti razvoj limfedema. Isti letak je dostupan svim odeljenjima i zdravstvenim radnicima preko elektronskog sistema komunikacije ustanove. Fizijatri i fizioterapeuti su tražili nastavak edukacije u specijalizovanim ustanovama o novim terapijskim modalitetima vezanim za limfedem i lipedem.

Na predavanju je pročitano pismo koje će se uputiti u RFZO sa molbom da se izmeni i dopuni pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima , i pacijentima sa limfedemom obezbedi neophodni zavojni materijal i elastični rukavi i čarape za lečenje.

Tokom ove godine, u Letnjem kampu za osobe lečene od raka održaće se edukacija prilagođena pacijenatima na istu temu. Obučiće se 50 učesnika kampa, članova NALOR (Nacionalne asocijacije lečenih od raka).

Share this article

Kontakt Info

Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor
Prostorije udruženja:
CENTAR ZDRAVKA,
Staparski put C 11,
Radno vreme: 17-19 sati
Telefon
+381 (0)63 518 257
+381 (0)65 251 82 58

Poslovni podaci

PIB:
102094435

Matični broj:
08091099

Račun:
325-9500600018784-55  Vojvođanska banka

Ko smo...

Predsednica:
prim dr Đerđi Sarić
Zamenica:
Slavica Periškić, profesor
Sekretarka:
Vesela Savin dipl. ecc.
Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša 
Nadzorni odbor:
Milica Marinković, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić