Osnovanje Saveza udruženja grada Sombora

Ideja za osnivanje Saveza udruženja Grada Sombora potekla je na sastanku predstravnika udruženja grada Sombora, održanom u oktobru 2017. godine na inicijativu Somborskog edukativnog centra, sa ciljem jačanja kapaciteta civilnog, javnog i privatnog sektora za društveno odgovono delovanje, kao i razvoj lokalne zajednice.

Od februara 2018. predstavnivi šest udruženja (Somborski edukativni centar, Humanitarno udružeje Nemaca „Gerhard“, Društvo za borbu protiv raka, Ženska alternativa, Udruženje Roma "Beli Golub" Bački Monoštor i Fabrika dogovaraju se o ciljevima, misiji i viziji Saveza. O ovoj ideji upoznata je gradonačelnica i dobija se saglasnot za dalji rad. Počinje se sa pisanjem predloga Nacrta Statuta, vodeči računa da sve aktivnosti i delanosti budu obuhvačene, zbog velike raznlikosti udruženja Grada Sombora.

Na konsultativnom sastaku održanom 14. juna 2018. bilo je prisutno tridesetak prdstavnika udruženja. Raspravljalo se po svakoj tački predloženog Nacrta Statuta. Naredni korak je da se putem niza sastanaka u širi konsultativni proces uključe sva zainteresovana udruženja iz Sombora, kao i ostale zainteresovane strane (insitucije i organizacije javnog, privatnog i civilnog sektora, medije ....)

Vesela Savin, Društvo za borbu protiv raka u Somboru

 

Share this article

Info

Radno vreme:
radnim danom  17-19 sati 
Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor
Prostorije udruženja:
CENTAR ZDRAVKA,
Staparski put C 11,
Radno vreme: 10-13 i 17-19 sati
Telefon
+381 (0)63 518 257
+381 (0)65 251 82 58
Račun:
355-3200332773-20

Ko smo...

Predsednica:
prim dr Đerđi Sarić
Zamenica:
Slavica Periškić, profesor
Sekretarka:
Vesela Savin dipl. ecc.
Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša 
Nadzorni odbor:
Valerija Lalić, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić

Poslednji unosi