Milica (Čačić) Marinković

Milica (Čačić) Marinković, rodjena 24.08.1954. u Bezdanu (opština Sombor), supruga Daneta, majka dva sina Dušana i Miloša.

Stručna sprema: Ekonomski fakultet u Subotici, penzioner od 2010.godine sa radnim iskustvom u privredi i nevladinim organizacijama na poslovima knjigovodstva, plana, analize i statistike. Računarska pismenost osnovnog nivoa sa korišćenjem interneta.Strani jezici: nemački – viši nivo, madjarski – osnovni nivo.

Lične osobine: 1995. operisala dojku i odlučila da se bavi humanitarnim radom u okviru Društva za borbu protiv raka u Somboru, sa motivom da pomogne sebi u domenu informacija iz oblasti zdravlja i drugima u pružanju.

Kontakt Info

Adresa:
Čonopljanski put 15d, Sombor
Prostorije udruženja:
CENTAR ZDRAVKA,
Staparski put C 11,
Radno vreme: 17-19 sati
Telefon
+381 (0)63 518 257
+381 (0)65 251 82 58

Poslovni podaci

PIB:
102094435

Matični broj:
08091099

Račun:
325-9500600018784-55  Vojvođanska banka

Ko smo...

Predsednica:
prim dr Đerđi Sarić
Zamenica:
Slavica Periškić, profesor
Sekretarka:
Vesela Savin dipl. ecc.
Upravni odbor:
Đerđi Šarić, Slavica Periškić, Biljana Benić, Mara Dobrić, Vanja Vukša 
Nadzorni odbor:
Milica Marinković, Đuka Rakinić, Svetislava Eremić